O MNIE 

Jestem psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeutą psychoanalitycznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzę psychoanalizę i psychoterapię psychoanalityczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz konsultacje dla rodziców. Osobom zajmującym się psychoterapią i szeroko rozumianą pomocą dla innych proponuję superwizje i seminaria teoretyczne. Dla osób spoza Warszawy prowadzę superwizje i sesje przez Skype. (więcej).

AKTUALNOŚCI

1. Seminarium teoretyczno-superwizyjne "Podstawy myśli psychoanalitycznej" (Białystok) - kontynuacja od września 2017roku.

Seminarium rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku i do tej pory odbyły się dwa spotkania (w listopadzie spotkania nie będzie). Jego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień psychoanalitycznych dla psychoterapeutów pracujących w różnych koncepcjach teoretycznych zainteresowanych myślą psychoanalityczną i jej zastosowaniem we własnej praktyce. W miarę możliwości prezentowane treści będą pogłębiane poprzez lekturę tekstów współczesnych psychoanalityków. 

Każde spotkanie jest inspirowane kilkoma artykułami psychoanalitycznymi i ma charakter dyskusji podczas, której wspólnie zastanawiamy się nad poszczególnymi zagadnieniami, a za punkt wyjścia służą nam zaproponowane artykuły. Wszystkie artykuły są dostępne w języku polskim, w publikacjach. Czas trwania jednego seminarium wynosi 4,5h i jest podzielony na: część teoretyczną (3h) oraz superwizyjną (1,5h). 

Seminarium ma charakter otwarty, stąd w każdym momencie można dołączyć do grupy. Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca o godz.14.15. (więcej) 

2. Seminarium teoretyczno-superwizyjne poświęcone teorii W.R.Biona (Białystok) 

Seminarium organizowane jest we współpracy z Podlaskim Kołem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Białymstoku i jego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień 2016 roku. Skierowane jest do psychoterapeutów posiadających doświadczenie kliniczne.

Seminarium będzie podzielone na część teoretyczną, inspirowaną wybranymi artykułami W.R.Biona oraz innych psychoanalityków piszących o jego teorii  i superwizyjną, poświęconą przygotowanej przez uczestników prezentacji klinicznej, każda będzie trwać 1,5h.

Spotkania będą się odbywały w następujących terminach: 10.09, 15.10, 12.11, 10.12, 14.01, 11.02, 11.03, 15.04, 13.05, 10.06 w godzinach 9-12 w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji "Meandra", ul.Kujawska 53/1 w Białymstoku.

 

CERTYFIKATY

  • psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
  • psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • psychoterapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej