Komu pomagam

Oferuję pomoc w postaci konsultacji, psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy.

Dzieciom i młodzieży:

 • z trudnościami przedszkolnymi, szkolnymi i adaptacyjnymi
 • z trudnościami w kontroli impulsów, nadmierną agresją, zachowaniami autodestrukcyjnymi, myślami samobójczymi oraz po próbach samobójczych
 • z natręctwami i fobiami
 • z objawami psychotycznymi, leczonym farmakologicznie, po hospitalizacjach
 • z zaburzeniami osobowości
 • z zaburzeniami jedzenia
 • z trudnościami w kontaktach rówieśniczych

Dorosłym:

 • ze stanami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi
 • z objawami psychotycznymi, którzy potrzebują pomocy psychoterapeutycznej równolegle do leczenia farmakologicznego
 • po hospitalizacji
 • ofiarom nadużyć
 • przeżywającym żałobę po stracie
 • z zaburzeniami osobowości
 • matkom z problemami okołoporodowymi, depresją poporodową oraz potrzebującym pomocy w opiece wczesnodziecięcej
 • rodzicom z problemami dotyczącymi opieki i wychowania dziecka  
 • rodzicom adolescentów, którzy szukają wiedzy na temat okresu rozwojowego swoich dzieci i jego specyfiki

Współpracuję z psychiatrą dziecięcym oraz osób dorosłych.