Konsultacje

Proces podejmowania decyzji o rozpoczęciu psychoterapii czy psychoanalizy jest poprzedzony konsultacjami. Ich celem jest wspólne rozpoznanie i nazwanie problemów oraz oczekiwań z jakimi zgłasza się osoba do psychoterapeuty.

Zwykle jest to cykl kilku spotkań, określanych indywidualnie przez psychoterapeutę i trwający do momentu, gdy problem jest na tyle zdiagnozowany, że można ustalić kolejne kroki postępowania. Konsultacje same w sobie są formą pomocy, ale właściwa praca rozpoczyna wtedy, gdy osoba szukająca pomocy zadecyduje o jej konkretnej formie.

W zależności od zgłaszanych trudności pomoc może przybrać postać: spotkań interwencyjnych, psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii długoterminowej, w tym indywidualnej bądź grupowej, psychoterapii małżeńskiej, rodzinnej, warsztatów rozwojowych. Są to tylko pewne kategorie nie oddające złożoności i różnorodności form pomocy. Jest wiele podejść teoretycznych, w których pracują psychoterapeuci i każde z nich determinuje warunki na jakich prowadzona dana psychoterapia czy psychoanaliza.

Konsultacje powinny służyć adekwatnemu doborowi pomocy do trudności zgłaszanych przez osobę i jeśli konsultujący psychoterapeuta nie ma kwalifikacji do pomocy w rozpoznanych problemach winien skierować taką osobę do odpowiedniego specjalisty.

Nie każda konsultacja kończy się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii i nie jest wskazane, aby do jakiegokolwiek wyboru namawiać. Wartością konsultacji jest możliwość przedstawienia pewnych zaleceń wynikających z rozumienia problemów danej osoby przez konsultującego. Decyzja o tym, co dalej należy już do szukającego pomocy i nikt nie może go w tym wyręczyć.